Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Noutăți lansări IULIE / AUGUST 2021

Asigurarea culturilor agricole

Newsletter 17.1 02.07.2020 detalii

Depunere proiecte: 28.07.2021 - 31.10.2021

Informatii generale

Submasura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor” are ca scop:

 • incurajarea fermierilor sa participe la schemele de asigurare private in vederea gestionarii corespunzatoare a riscurilor care le pot afecta productia agricola
 • stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare si extinderea sferei riscurilor asigurabile de catre societatile de asigurare

Solicitantul trebuie sa fie „fermier activ” in anul pentru care solicita sprijinul pe submasura 17.1.

Solicitantul va depune cate o Cerere de Finantare pentru fiecare contract de asigurare incheiat


Eligibilitate solicitant

Solicitanti eligibili - fermieri:

 • sa fie persoane fizice sau juridice romane;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
 • sa fie fermier activ;
 • sa incheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevazute de prezenta sub-masura si sa se angajeze sa plateasca valoarea integrala a primei de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in contract;
 • sa utilizeze terenuri agricole (cu exceptia suprafetelor cultivate cu struguri pentru vin) si/sau sa detina, sa creasca sau sa exploateze animale;
 • sa incheie contractul de asigurare pentru toate suprafetele cultivate cu acelasi tip de cultura de la nivelul exploatatiei;
 • sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de acordare a sprijinului.

Solicitanti neeligibili:

 • membrii ai unei organizatii de producatori constituita conform prevederilor Ordinului MADR nr.P406/ 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in al carei program operational aprobat sunt prevazute actiuni de asigurare a recoltei in scopul protejarii veniturilor producatorilor si acoperirii pierderilor de pe piata suportate de organizatia de producatori si/sau de membrii acesteia, in cazul in care sunt afectati de dezastre naturale, fenomene meteorologice sau de organisme daunatoare
 • care utilizeaza exclusiv terenuri agricole cultivate cu struguri pentru vin

Intensitatea sprijinului: 70% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier


Solicita o consultanta telefonica gratuita la 0722.295.840 (Mihaela Mihailescu) / 0737.675.745 (Cristina Neagu) / 0722.496.967 (Marius Mateescu) sau scrie-ne un email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alternativ poti completa: FORMULARUL DE CONTACT


... poate te interesează
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau