Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Digitalizarea IMM-urilor

PNRR - "Digitalizare IMM-urilor"

Perioada estimativă de depunere: septembrie 2022

Buget: 150 mil. €

Finanțare nerambursabilă: 30.000 € - 100.000 €

Procent finanțare nerambursabilă: 90%

Perioadă de implementare: 9 luni

Eligibilitatea solicitantului:

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
  • Domeniile de activitate excluse: întreprinderi cu activitate autorizată în sectorul IT, Agricultură, Industria Alimentară

 Cheltuieli eligbile:

  1. achiziții de hardware TIC (servere, soluții de stocare şi back-up, echipamente de rețea, stații de lucru, monitoare, imprimante, alte tipuri de periferice)
  2. dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation
  3. achiziții de tehnologii blockchain
  4. achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
  5. achiziționare website de prezentare
  6. achiziția de servicii de tip cloud și IoT
  7. instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC
  8. consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile

Definiții:

Blockchain - secvență de blocuri care conțin date, înregistrări stocate sub formă de blocuri, un fel de bază de date partajată de o rețea de computere, unde intrările sunt adăugate permanent ca „Blocuri”, iar acest „Lanț” nu poate fi întrerupt sau modificat în niciun fel. Blockchain-ul rezultat este o înregistrare permanentă, verificată.

Internet of things (IoT) reprezintă următorul pas către digitalizarea societății și economiei, în care obiectele și oamenii sunt interconectați prin intermediul rețelelor de comunicare și raportează despre starea lor și/ sau mediul înconjurător.

Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare:

011 - Cultivarea plantelor nepermanente
012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
014 - Creșterea animalelor
015 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
031 - Pescuitul
032 - Acvacultura
051 - Extracția cărbunelui superior
052 - Extracția cărbunelui inferior
101 - Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
102 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
103 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
104 - Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
105 - Fabricarea produselor lactate
106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
1081 - Fabricarea zahărului             
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase               
1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă     
110 - Fabricarea băuturilor
120 - Fabricarea produselor din tutun
131 - Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile                                      
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
191 - Fabricarea produselor de cocserie
192 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază      
2051 - Fabricarea explozivilor  
206 - Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
241 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
242 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
243 - Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
2451 - Turnarea fontei
2452 - Turnarea oțelului                     
2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
254 - Fabricarea armamentului și muniției
301 - Construcția de nave și bărci
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile         
641 - Intermediere monetară  
642 - Activități ale holdingurilor
643 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
651 - Activități de asigurări
652 - Activități de reasigurare
653 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri
981 - Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.967
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0733.000.034
Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.968
Cristina Neagu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0737.675.745

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau