Digitalizare – IT

 • Home
 • - Digitalizare - IT

PNRR – “Digitalizare IMM-urilor”

Depunere proiecte: 15 februarie – 30 iunie 2023

Evaluare proiecte: 3 iulie – 16 august 2023

Etapa estimativă semnare contracte: 15 septembrie – 15 noiembrie 2023

Buget: 347,5 mil. € (minimis), 5384 beneficiari

Regiune Buget
(mil euro)
Pondere
Nord Est 44,98 12.94%
Sud Est 48,15 13.86%
Sud-Muntenia 46,93 13.50%
Sud-Vest Oltenia 49,89 14.36%
Vest 49,75 14.32%
Nord-Vest 40,62 11.69%
Centru 41,25 11.87%
București-Ilfov 25,93 7.46%
Total 347,5 100.00%

Finanțare nerambursabilă:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Procent finanțare nerambursabilă: 90%

Perioadă de implementare maximă: 30 iunie 2025

Eligibilitatea solicitantului:

 • IMM-uri înființate cel târziu la data de 31.12.2021
 • microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu CAEN autorizat la 31.12.2021
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022
 • au înregistrat profit din exploatare  (>0 lei) în anul 2021
 • nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț)
 • nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”
 • se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:
  i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
  ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
  iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
  iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
  v. utilizează IoT;
  vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
  vii. utilizează CRM;
  viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
  ix. utilizează tehnologia de AI;
  x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
  xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale
 • Domeniile de activitate excluse: întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:
  5829 – Activități de editare a altor produse software
  6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
  6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312 – Activități ale portalurilor web
  6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  productia primara de produse agricole

Cheltuieli eligbile:

 1. cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 2. cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 3. cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 4. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 5. cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 6. cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 7. cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 8. cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 9. cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 10. cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.
 11. cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Definiții:

DIGITALIZAREA înseamnă transformarea interacțiunilor, comunicațiilor, relațiilor, funcțiilor de business și a modelelor de afaceri în (mai multe) procese digitale, care adesea se reduc la o combinație de digital și fizic (cum ar fi serviciul pentru clienți, marketingul integrat sau industrializarea producției și operații manuale, serviciile electronice și așa mai departe); În glosarul IT Gartner, digitalizarea este definită ca „utilizarea tehnologiilor digitale pentru a schimba un model de afaceri și pentru a oferi noi venituri și oportunități de producere a valorii; este procesul de a trece la o afacere digitală”

DESI – Indicele economiei și societății digitale, ce monitorizează performanța digitală generală a Europei și urmărește progresul țărilor UE în ceea ce privește competitivitatea lor digitală

Blockchain – secvență de blocuri care conțin date, înregistrări stocate sub formă de blocuri, un fel de bază de date partajată de o rețea de computere, unde intrările sunt adăugate permanent ca „Blocuri”, iar acest „Lanț” nu poate fi întrerupt sau modificat în niciun fel. Blockchain-ul rezultat este o înregistrare permanentă, verificată.

Inteligența artificială (AI – Artificial intelligence) reprezintă sisteme care utilizează tehnologii precum: explorarea și analizarea unor cantități mari de date text nestructurate, viziune computerizată, recunoașterea vorbirii, generarea limbajului natural, învățarea automată, învățarea profundă pentru a culege și/sau utiliza date pentru a prezice, recomanda sau decide, cu diferite niveluri de autonomie, cea mai bună acțiune pentru atingerea unor obiective specifice

Internet of things (IoT) reprezintă următorul pas către digitalizarea societății și economiei, în care obiectele și oamenii sunt interconectați prin intermediul rețelelor de comunicare și raportează despre starea lor și/ sau mediul înconjurător

CRM – Customer Relationship Management este o metodologie de management care plasează clientul în centrul activității de afaceri, în baza unei utilizări intensive a tehnologiilor informaționale pentru a colecta, integra, procesa și analiza informațiile legate de clienți

ERP – Enterprise Resource Planning reprezintă unul sau mai multe seturi de aplicații software care integrează și procesează informații pentru diverse funcțiuni/ departamente din cadrul întreprinderii. Produsele ERP integrează informații referitoare la planificare, aprovizionare, vânzări, marketing, financiar și resurse umane. Sistemele ERP au următoarele caracteristici: sunt proiectate pentru un mediu client – server (tradițional sau web – based); integrează majoritatea proceselor întreprinderii; prelucrează marea majoritate a tranzacțiilor la nivelul întreprinderii (organizației); utilizează baze de date care stochează fiecare informație doar o singură data; permite accesul la date în timp real

Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare:

011 – Cultivarea plantelor nepermanente
012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire
014 – Creșterea animalelor
015 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
016 – Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
031 – Pescuitul
032 – AcvaculturaSolicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu marius.mateescu@younique.ro  0722.496.967
Andreea Mihalache andreea.mihalache@younique.ro  0733.000.034
Cristina Mateescu cristina.mateescu@younique.ro  0722.496.968
Cristina Neagu cristina.neagu@younique.ro  0737.675.745
Contact

Solicită o consultanță gratuită

Lăsați-ne un mesaj în formularul de contact și veți fi contactat în 24 de ore de unul dintre consultanții noștri pentru proiectul dvs.