Granturi POC 4.1.1

 • Home
 • - Granturi POC 4.1.1

POC 4.1.1 fosta măsură 3 – Granturi pentru INVESTIȚII

lansare program: trimestrul 1 – 2022

Condiții de eligibilitate cumulative:

 • au înregistrat scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019
 • minim 20% din valoarea proiectului investiții în componentă de mediu
 • IMM-ul să nu fie în dificultate

Descarcă: Criterii de selecție POC 4.1.1

Descarcă: Clarificări INVESTIȚIE VERDE

Actualizare 07.12.2021:

 • Se renunță la principiul primul venit – primul servit
 • Se renunță la achiziția de imobile și realizarea de  lucrări de construcții; rămâne eligibilă doar amenajarea construcțiilor existente
 • Grantul maximum 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019
 • Proiectele vor fi depuse timp de 5 zile. Toate proiectele depuse în acest interval se evaluează automat (toate criteriile actuale din grila de evaluare, mai puțin criteriul de mediu). Punctajul pe criteriul legat de mediu va fi acordat în cadrul unei verificări realizate de evaluatori.
 • La punctaje egale, proiectele vor fi departajate în funcție de:
  – Ponderea echipamentelor tehnologice în bugetul proiectului
  – Numărul de locuri de muncă create
  – Ora și data depunerii aplicației

Beneficiarii eligibili: IMM-uri ce au înregistrat scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 fiind afectate de pandemia covid-19 ce activează în domeniile:

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției)
Clasa F – Construcții
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor
Clasa H – Transport și depozitare
Clasa I – Hoteluri și restaurante
Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport
Clasa P– Învățământ
Clasa Q – Sănătate și asistență socială
Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
Clasa S – Alte activități de servicii


Activități / cheltuieli eligibile: Amenajarea constructiilor existente – max. 50% din valoarea proiectului și dotarea cu active corporale, necorporale, respectiv:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren/obținere avize, autorizații/consultanță)
 • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații
 • Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport electrice sau hibride
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

Valoare grant: 50.000 euro – 1.000.000 euro (maxim 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019)

Buget total: 358,3 mil euro

Intensitate:

 • 95% pentru microîntreprinderi
 • 90% pentru întreprinderi mici
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii

Implementare: 31.12.2023


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu marius.mateescu@younique.ro 0722.496.967
Andreea Mihalache andreea.mihalache@younique.ro    0733.000.034
Cristina Mateescu cristina.mateescu@younique.ro 0722.496.968
Contact

Solicită o consultanță gratuită

Lăsați-ne un mesaj în formularul de contact și veți fi contactat în 24 de ore de unul dintre consultanții noștri pentru proiectul dvs.