HoReCa 2

Data depunere: octombrie 2022

Procedura finală în dezbatere publică până pe 22 octombrie 2022

Solicitanți:

IMM-uri și întreprinderi mari, din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați

 • structuri de primire turistică (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590)
 • structuri de alimentație (CAEN 5610, 5621, 5629, 5630)
 • organizatori de evenimente (CAEN 8230, 9329)
 • agenții de turism licențiate (CAEN 7911, 7912, 7990)
 • întreprinderi care desfășoară activități de interpretare și creație artistică (CAEN 9001, 9002, 9003, 9004)

Eligibilitate solicitant:

 • să fie înfiintate înainte de 31.12.2020
 • cod CAEN Rev 2 autorizat la data înscrierii cel puțin din  data de 01.01.2021
 • să dețină autorizații de funcționare / certificate de clasificare / licențe de turism valabile la data aplicării
 • își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de pînă la 200.000 euro inclusiv, echivalent în lei și cel puțin 24 de luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de peste 200.000 euro, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat
 • își depune situațiile financiare pentru anii 2022

Ajutor de stat nerambursabil:

Pilonul 1:

 • compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul
 • valoare maximă nerambursabilă: 500.000 euro

Pilonul 2:

 • compensarea cu maximum 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022
 • valoare maximă nerambursabilă: 2.000.000 euro

* dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea procentului aprobat pentru fiecare beneficiar, prorată calculată conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat, din bugetul total alocat măsurii de sprijin

* TVA-ul nu este eligibil

* prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajamentul privind menținerea activității pentru 12/24 luni

* obligatoriu Raport de expertiza contabila pentru certificarea cheltuielilor din exploatare

Buget schemă: 750 milioane euro

Număr de beneficiari: 10.000

Implementare maximă: 31.12.2024

NU se aplică criteriul „primul venit-primul servit”

Schema cuprinde măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu marius.mateescu@younique.ro  0722.496.967
Andreea Mihalache andreea.mihalache@younique.ro  0733.000.034
Cristina Mateescu cristina.mateescu@younique.ro  0722.496.968
Cristina Neagu cristina.neagu@younique.ro  0737.675.745

 


Partener HoReCa – servicii hoteliere și restaurante

 

multisoft@multisoft.ro | 0744.753.503

www.multisoft.ro


Contact

Solicită o consultanță gratuită

Lăsați-ne un mesaj în formularul de contact și veți fi contactat în 24 de ore de unul dintre consultanții noștri pentru proiectul dvs.