Program Regional CENTRU 1.4.1 – IMM (2,5 mil €)

 • Home
 • - Program Regional CENTRU 1.4.1 - IMM (2,5 mil €)

Interventia 1.4.1. – Investitii tehnologice in IMM din Regiunea Centru

Judete: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

 

Depunere: 29.09.2023 – 29.11.2023 

Solicitanti eligibili:

 • microintreprinderi (urban)
 • intreprinderi mici si mijlocii (urban si rural)
 • sa fi desfasurat activitate cel putin incepand cu 03.01.2022
 • profit net sau din exploatare (> 0) la 31.12.2022 sau la 31.12.2019
 • a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3 la 31.12.2022 sau la data depunerii cererii de finantare
 • codul CAEN autorizat la locatia de implementare incepand cu 29.08.2023

Valoarea si intensitatea sprijinului nerambursabil

Valoarea finantarii: 250.000 € – 1.500.000 €

Intensitatea finantarii: 60% – 70%

Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat pentru investitii initiale (%)
Judet

Tip IMM

Microintreprinderi / Mici

Mijlocii

ALBA

70%

60%

BRASOV

60%

50%

COVASNA

60%

50%

HARGHITA

60%

50%

MURES

70%

60%

SIBIU

60%

50%

Alocare financiara: 81 mil. €

Depunere proiect: 80 de puncte in ordinea depunerii cererilor de finantare

 

Tipuri de activitati eligibile finantabile:

 

A) Categorii de investitii eligibile, finantabile prin ajutor de stat regional:

 • achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, si investitii in spatiile de productie/prestare servicii aferente, in vederea imbunatatirii capacitatilor tehnice ale IMM-urilor;
 • investitii in noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala, micro/nanoelectronica, nanotehnologii, fotonica, materialele avansate, biotehnologia industriala si tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 • investitii in noi tehnologii in scopul imbunatatirii serviciilor;
 • investitii in tehnici avansate de productie, investitii in achizitionarea unor brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare, sau solutii tehnice ne-brevetate si valorificarea rezultatelor cercetarii;
 • achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, precum si investitii in construirea/extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/prestare servicii aferente, care sa deserveasca inclusiv valorificarea rezultatelor din activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de catre IMM-uri. Se vor avea in vedere inclusiv investitii in active corporale si necorporale in legatura cu modernizarea industriala pentru sectoarele de specializare inteligenta, design industrial, inclusiv inovare bazata pe design, customizare de masa (imprimare 3D, manufacturare digitala directa).

 

B) Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

 • Instruirea angajatilor
 • Servicii de consultanta
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica
 • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
 • Activitati de cooperare teritoriala
 • Activitatile de publicitate si informare aferente proiectului
 • Audit financiar extern al proiectului

Descarca codurile CAEN eligibile: Anexa 3 – Coduri_CAEN – PR CENTRU 1.4.1