Program Regional Sud-Muntenia 1.3.A – Microintreprinderi și intreprinderi mici

 • Home
 • - Program Regional Sud-Muntenia 1.3.A - Microintreprinderi și intreprinderi mici

Obiectivul specific RSO 1.3 Operatiunea A – Intensificarea cresterii sustenabile si a competitivitatii microintreprinderilor si intreprinderi mici din Regiunea Sud-Muntenia


Judete: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman (urban si rural)

Lansare: ghid consultativ

Solicitanti eligibili:

 • microintreprinderi, intreprinderi mici non-agricole
 • sa fi desfasurat activitate cel putin incepand cu 01.01.2022
 • profit din exploatare (> 0) la 31.12.2022
 • la depunerea cererii de finantare, locul de implementare a proiectului sa fie inregistrat in regiunea Sud-Muntenia
 • codul CAEN vizat de investitie sa fie autorizat
 • nu are datorii scadente neachitate in termenul legal si fac obiectul unei decizii de esalonare

Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil

Valoarea finantarii: 50.000 € – 200.000 €

Intensitatea finantarii: 90%

Alocare financiara: 47 mil. €

Praguri de excelenta – depunere proiect:

 • 90 de puncte pentru primele 60 de zile de la data de incepere a depunerii proiectelor in cadrul apelului
 • 85 de puncte pentru cea de-a treia luna a apelului
 • 80 de puncte pentru cea de-a patra luna a apelului

Tipuri de activitati eligibile finantabile:
a) activitati specifice updatarii tehnologice:

 • lucrari de construire/ extindere/ a spatiilor de productie/ prestare de servicii
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier etc
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

b) activitati specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor si produselor, valorificarea deseurilor si produselor secundare proprii prin simbioza industriala etc)

c) activitati specifice internationalizarii

d) activitati specifice certificarii si omologarii proceselor si produselor/ serviciilor

e) activitati de digitalizare, drept activitati conexe, ca parte a unui proiect integrat

f) investitii in active necorporale: licente, programe informatice, instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor etc

Nota: proiectul prevede masuri pentru promovarea dezvoltarii durabile, masuri cu un impact minim sau nesemnificativ asupra mediului, care se refera la utilizarea surselor de energie curata, economie circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor, prevenirea si controlul poluarii asupra aerului, apei, solului, protectia resurselor de apa, protectia si conservarea biodiversitatii, in valoare de minim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului.


Descarca codurile CAEN eligibile: Anexa 15 – Lista-coduri-CAEN 1.3.A

Contact

Solicită o consultanță gratuită

Lăsați-ne un mesaj în formularul de contact și veți fi contactat în 24 de ore de unul dintre consultanții noștri pentru proiectul dvs.