Program Regional Sud-Muntenia 1.3.B – IMM (3 mil €)

 • Home
 • - Program Regional Sud-Muntenia 1.3.B - IMM (3 mil €)

Obiectivul specific RSO 1.3 Operatiunea B – Intensificarea cresterii sustenabile si a competitivitatii microintreprinderilor si intreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia

Judete: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman (urban si rural)

Lansare: martie 2024 – iulie 2024

Solicitanti eligibili:

 • microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii non-agricole
 • sa fi desfasurat activitate cel putin incepand cu 01.01.2022
 • profit din exploatare (> 0) la 31.12.2022
 • la depunerea cererii de finantare, locul de implementare a proiectului sa fie inregistrat in regiunea Sud-Muntenia
 • codul CAEN vizat de investitie sa fie autorizat
 • nu are datorii scadente neachitate in termenul legal si fac obiectul unei decizii de esalonare

Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil

Valoarea finantarii: 300.000 € – 3.000.000 €

Intensitatea finantarii: 60% – 75%

Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat pentru investitii initiale (%)

Judet

Categoria de intreprinderi

Microintreprinderi

Mici

Mijlocii

ARGES

75%

70%

60%

CALARASI

75%

75%

70%

DAMBOVITA

75%

70%

60%

GIURGIU

75%

70%

60%

IALOMITA

75%

75%

70%

PRAHOVA

75%

75%

75%

TELEORMAN

75%

75%

70%

Alocare financiara: 144 mil. €

 

Praguri de excelenta – depunere proiect:

 • 90 de puncte pentru primele 60 de zile de la data de incepere a depunerii proiectelor in cadrul apelului
 • 85 de puncte pentru cea de-a treia luna a apelului
 • 80 de puncte pentru cea de-a patra luna a apelului

Tipuri de activitati eligibile finantabile:
a) activitati specifice updatarii tehnologice:

– lucrari de construire/ extindere/ a spatiilor de productie/ prestare de servicii

– achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier etc

– achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

 1. b) activitati specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor si produselor, valorificarea deseurilor si produselor secundare proprii prin simbioza industriala etc)
 2. c) activitati specifice internationalizarii
 3. d) activitati specifice certificarii si omologarii proceselor si produselor/ serviciilor
 4. e) activitati de digitalizare, drept activitati conexe, ca parte a unui proiect integrat
 5. f) investitii in active necorporale: licente, programe informatice, instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor etc

Nota: proiectul prevede masuri pentru promovarea dezvoltarii durabile, masuri cu un impact minim sau nesemnificativ asupra mediului, care se refera la utilizarea surselor de energie curata, economie circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor, prevenirea si controlul poluarii asupra aerului, apei, solului, protectia resurselor de apa, protectia si conservarea biodiversitatii, in valoare de minim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Descarca codurile CAEN eligibile: Anexa 15 – Lista-coduri-CAEN 1.3.B