Sprijin pentru activitati neagricole

  • Home
  • - Sprijin pentru activitati neagricole

ubmăsura 6.4 “Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”

Perioada depunere:

02.11.2021 – 01.12.2021 – 60 puncte

02.12.2021 – 01.01.2022 – 50 puncte


Beneficiari eligibili:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA)

Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil:

Valoarea finanțării per proiect: maxim 200.000 €

Intensitatea finanțării: 90% productie / 70% servicii

Operațiuni eligibile / investiții:

  • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.)
  • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
  • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local
  • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/ sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare)
  • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.
  • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă

Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Cristina Mateescu cristina.mateescu@younique.ro 0722.496.968
Andreea Mihalache andreea.mihalache@younique.ro    0733.000.034
Marius Mateescu marius.mateescu@younique.ro 0722.496.967
Contact

Solicită o consultanță gratuită

Lăsați-ne un mesaj în formularul de contact și veți fi contactat în 24 de ore de unul dintre consultanții noștri pentru proiectul dvs.