Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Noutăți lansări 2023

Tuesday, 03 May 2022 07:06

Microgranturi și Granturi capital de lucru pentru Agricultură

GRANTURI COVID între 5.000 euro - 120.000 euro pentru AGRICULTURĂ și domeniul Agroalimentar

Newsletter 03.05.2022 agro micro si capital v2

 

Dată de lansare: 26 - 27 MAI 2022


1. MICROGRANTURI sumă fixă de 5.000 euro

Buget: 50 milioane euro

Beneficiari eligibili a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19:

 • IMM-uri fără salariați la data de 31.12.2019
 • PFA, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale

Condiții de eligibilitate cumulative:

 • au desfășurat activitate cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019
 • au obținut o cifră de afaceri în anul financiar 2019 de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro, cu excepția beneficiarilor care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant

Cheltuieli eligibile (angajate dupa 01.02.2020):

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale

 

2. GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU între 5.000 euro – 120.000 euro

Buget: 250 milioane euro

Beneficiari eligibili a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19:

 • IMM -uri
 • societăți agricole
 • cooperative agricole
 • grup de producători
 • organizații de producători

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 120.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

 Condiții de eligibilitate cumulative:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului
 • nu sunt in dificultate la 31.12.2019
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data acordării grantului pentru capital de lucru
 • mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri
 • codul CAEN pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat la data de 31 decembrie 2019


Cheltuieli eligibile (angajate dupa 01.02.2020):

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale


LISTA domeniilor de activitate eligibile:

A - Agricultură, silvicultură și pescuit

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 - Cultivarea strugurilor
0124 - Cultivarea fructelor semințoase si sâmburoase
0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0141 - Creșterea bovinelor de lapte
0142 - Creșterea altor bovine
0143 - Creșterea cailor si a altor cabaline
0145 - Creșterea ovinelor si caprinelor
0146 - Creșterea porcinelor
0147 - Creșterea pasărilor
0149 - Creșterea altor animale
0150 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetala
0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 - Activități după recoltare
0164 - Pregătirea semințelor
0311 - Pescuitul maritim
0312 - Pescuitul in ape dulci
0321 - Acvacultura maritima
0322 - Acvacultura in ape dulci

10 - Industria alimentară

1011 - Prelucrarea si conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1020 - Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor
1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051 - Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
1052 - Fabricarea înghețatei
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiților si pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului si a altor produse făinoase similare
1081 - Fabricarea zaharului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

11 - Fabricarea băuturilor

1106 - Fabricarea malțului
1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape îmbuteliate

 

1721 - Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton


Solicită o consultanță gratuită prin email (cli) sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722 496 967
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0733 000 034
Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722 496 968
Cristina Neagu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0737 675 745

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau

SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR

DETALII

SOLUTIONAREA ONLINE A LITIGIILOR

DETALII