Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Granturi IMM - 1 miliard euro

Masura 1 - MICROGRANTURI (2000 €) - octombrie 2021

Beneficiari eligibili:

 • IMM fara salariati la data de 31.12.2019, sa nu fie in dificultate
 • PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in Anexa nr. 1 (coduri CAEN eligibile)
 • PFA/CMI daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat in baza OUG 43/2020

Conditii de eligibilitate cumulative:

 • au desfasurat activitate operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020
 • au obtinut o cifra de afaceri de cel putin 5.000 euro la 31.12.2019, cu exceptia beneficiarilor PFA/ONG/CMI
 • isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari
 • datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate
 • cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat
 • cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta
 • cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2
 • cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente
 • cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii
 • cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Valoare grant suma forfetara: 2.000 euro

Buget total: 100 mil euro

Cofinantare: ZERO

Implementare: 3 luni


Masura 3 - Granturi pentru INVESTITII - inchis momentan

Beneficiari eligibili, IMM-uri din domeniile:

 • industria alimentara, panificatie, patiserie si alte activitati asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distributie si ambalare
 • industria auto si servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparatii si spalatorii auto si altele asemenea
 • energie si echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienta energetica
 • constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii in constructii
 • servicii de transport, inclusiv servicii de transport international
 • servicii de ingrijire si intretinere corporala
 • servicii de reparatii si intretinere
 • turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante si servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifica de agrement
 • confectii metalice/lemn/mobilier
 • confectii textile/pielarie
 • industria farmaceutica si echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru interventii in situatii de urgenta
 • industrii creative, inclusiv din domeniul culturii si serviciilor creative
 • servicii de educatie: crese si gradinite, scoli
 • servicii de sanatate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale si altele asemenea
 • comert

Lista domeniilor de activitate eligibile (coduri CAEN) este prevazuta la Anexa nr. 3

Grila de evaluare a proiectului este prevazuta la Anexa nr. 4

Conditii de eligibilitate cumulative:

 • au avut activitate operationala desfasurata de minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare
 • au inregistrat profit din exploatare la 31.12.2019
 • sa asigure desfasurarea activitatii operationale pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului
 • realizeaza minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea
 • se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat
 • IMM-ul sa nu fie in dificultate

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta
 • cheltuieli cu achizitia de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalatii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.

Categorii de cheltuieli pentru furnizorii de servicii de transport:

 • cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona
 • cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri necesare pentru desfasurarea activitatilor de transport, cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora
 • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente si tehnologii care conduc la imbunatatirea confortului/calitatii serviciilor de transport persoane si marfuri prestate

Valoare grant: 50.000 euro – 200.000 euro

Buget total: 550 mil euro

Cofinantare:

 • minim 45% Bucuresti – Ilfov
 • minim 35% restul tarii

Implementare: 12 luni


Masura 2 - CAPITAL DE LUCRU - inchis momentan

Beneficiari eligibili, IMM-uri din domeniile:

 • restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia
 • servicii din domeniul transporturilor
 • agentiilor de turism, editurilor / librariilor / bibliotecilor, industriilor creative, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa ori redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta
 • altii

Lista domeniilor de activitate eligibile (coduri CAEN) este prevazuta in Anexa nr. 2

Conditii de eligibilitate cumulative:

 • au obtinut / vor obtine certificat de situatii de urgenta
 • au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), la 31.12.2018 sau 31.12.2019
 • mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri
 • IMM-ul sa nu fie in dificultate

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari
 • datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate
 • cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat
 • cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte
 • cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2
 • cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente
 • cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii
 • cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Valoare grant suma forfetara: 2.000 euro – 150.000 euro (maxim 15% din cifra de afaceri la 31.12.2019)

Buget total: 350 mil euro

Cofinantare: 15%

Implementare: 3 luni


Solicita o consultanta telefonica gratuita 0722.496.967 / 0722.496.968 / 0733.000.034 sau scrie-ne un email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alternativ poti completa: FORMULARUL DE CONTACT


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau