Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Noutati lansari IUNIE / IULIE 2021

Digitalizare - IT    |    Finantare HoReCa 

Investeste in tine si alatura-te studentilor in proiectul INSPIRE!

Noutati fonduri nerambursabile                Comunicari / legislatie          Detalii proiect POCU INSPIRE

Esti student sau masterand? Inscrie-te in proiectul INSPIRE

 
 
 
 

HoReCa

HoReCa

Data de lansare: IUNIE / IULIE 2021

Procedura finală se regăsește aici: DESCARCĂ

Solicitanți:

- IMM-uri și întreprinderi mari, din domeniul turismului și alimentației publice:

  • structuri de alimentație (CAEN 5610, 5621, 5629, 5630)
  • structuri de primire turistică (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590)
  • agenții de turism licențiate (CAEN 7911, 7912, 7990)
  • organizatori de evenimente (CAEN 8230)

- Persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF)
- Ghizii de turism atestaţi care desfăşoară activităţi, conform CAEN 7990
- Cooperații

 

Eligibilitate solicitant:

  • să nu fie în dificultate la 31.12.2019
  • să aibă depuse situațiile financiare pentru anii 2019 și 2020
  • să dețină autorizații de funcționare / certificate de clasificare / licențe de turism valabile la data aplicării

 

Ajutor nerambursabil:

20% * (cifra de afaceri 2019 - cifra de afaceri 2020) din activitatea eligibilă

Valoare maximă grant: 800.000 euro

Buget schemă: 500 milioane euro

Număr de beneficiari: 74.000

Baza de calcul a ajutorului trebuie certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit membru/membră a Camerei Auditorilor Financiari din România.
Acești experți vor fi selectați și plătiți de către beneficiari.

 

Scopul ajutorului de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID-19


Cheltuieli eligibile / achiziții:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă)

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an)

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale

i) cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale


Solicită o consultanță telefonică gratuită 0722.496.967 / 0722.496.968 / 0733.000.034 sau scrie-ne un email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alternativ poți completa: FORMULARUL DE CONTACT


Partener HoReCa - servicii hoteliere și restaurante

multisoft

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 0744.753.503

www.multisoft.ro


 

 

 
 
 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau