Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

IMM Invest România

2388

IMM Invest Romania – prezentare program
OUG 110 / 2017 modificata de OUG 29 / 2020 si OUG 42 / 2020


Scopul programului pentru IMM-uri este:

 • acordarea de Credite cu garantii de stat si
 • subventionarea dobanzii pentru aceste credite

Creditele ce vor fi acordate de majoritatea bancilor din Romania, pot fi:

 1. Credite pentru capital de lucru
 2. Credite pentru investitii

Parteneri in derularea programului: Ministerul Finantelor Publice, FNGCIMM, banci din Romania

Buget: 15 miliarde Lei (app. 3,10 miliarde €)

Incepere depunere aplicatii: 28 aprilie 2020

Majoritatea activitatilor sunt eligibile in program (mai jos se regaseste lista activitatilor excluse din program)


1. Credite pentru CAPITAL DE LUCRU:

Se vor folosi pentru salarii, materii prime si materiale, utilitati, taxe de plata la bugetul de stat etc. Este exclusa refinantarea altor credite.

Beneficiari

Garantie

Valoare maxima credit

Microintreprinderi
(pana in 9 angajati)

90%

500.000 lei

Intreprinderi mici
(intre 10 si 49 angajati)

90%

1.000.000 lei

Intreprinderi mijlocii
(intre 50 si 250 angajati)

80%

5.000.000 lei

 

Plafoane maxime solicitate pentru credit, in functie de unul din criteriile de mai jos:

 • Dublul cheltuielilor salariale ale anului 2019
 • 25% din cifra de afaceri neta a anului 2019
 • Cheltuielile necesare pentru urmatoarele 18 luni cu justificare

Garantia proprie a solicitantului de 10% sau 20% poate fi constituita din: active circulante (clienti, stocuri, contracte etc), imobilizari

Durata maxima credit: 36 luni

Dobanda: subventionata integral pana la 31.12.2020 cu posibilitatea de prelungire pentru inca 1 sau 2 ani daca prognoza PIB 2021 / 2022 va fi mai mica decat prognoza PIB 2020

Dobanda dupa expirarea subventiei: ROBOR 3 luni + 2,5% = 5% (aproximativ)


2. Credite pentru INVESTITII:

Se vor folosi exclusiv pentru investitii (exclus pentru contributia proprie din proiectele cu fonduri nerambursabile)

Beneficiari

Garantie

Valoare maxima credit

Microintreprinderi
(pana in 9 angajati)

Intreprinderi mici
(intre 10 si 49 angajati)

Intreprinderi mijlocii
(intre 50 si 250 angajati)

80%

10.000.000 lei

 

Garantia proprie a solicitantului de 20% poate fi constituita din: ipoteca imobiliara (cladiri, terenuri), altele colaterale

Durata maxima credit: 72 luni

Dobanda: subventionata integral pana la 31.12.2020 cu posibilitatea de prelungire pentru inca 1 sau 2 ani daca prognoza PIB 2021 / 2022 va fi mai mica decat prognoza PIB 2020

Dobanda dupa expirarea subventiei: ROBOR 3 luni + 2% = 4,5% (aproximativ)


Alte detalii ale programului:

Societatea beneficiara a programului nu poate disponibiliza angajatii intre 04.04.2020 – 31.12.2020

O societate poate beneficia de ambele credite: (1) capital de lucru si (2) investitii

La rambursarea anticipata nu se percep comisioane

Lista activitatilor excluse din program:

 • 920 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri 
 • productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
  110 - Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
  1200 - Fabricarea produselor din tutun
  2540 - Fabricarea armamentului si munitiei
  2051 - Fabricarea explozivilor
  4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
  4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 
 • activitati de investigare si protective:
  801 - Activitati de protectie si garda
  802 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
  803 - Activitati de investigatii

Criteriile de eligibilitate OBLIGATORII ale societatii:

 • întreprinderea nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;
 • întreprinderea nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;
 • întreprinderea nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P;
 • împotriva întreprinderii nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;
 • întreprinderea va prezenta instituției de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;
 • întreprinderea
  - nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
  sau
  - înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și mă oblig să le achit din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul schemei de ajutor.
 • întreprinderea se angajează sa utilizeze sumele din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea conditiilor programului, numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor, neputand fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului sau pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat /fonduri europene,
 • împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare,
 • întreprinderea nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.
 • întreprinderea nu se afla in dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, la data de 31.12.2019 indiferent sau nu dar s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.
 • întreprinderea depune un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a OUG 42/2020, până la 31.12.2020

 Pentru mai multe detalii si consultanta telefonica gratuita te rugam sa completezi: FORMULARUL DE CONTACT


 Credit foto banner | https://www.freepik.com/free-photo/various-different-euros_4943287.htm


 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau