Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Microgranturi 2000 €

Masura 1 - MICROGRANTURI (2000 €) sesiunea 2 - inchidere 23.11.2021

Beneficiari eligibili:

 • IMM fara salariati la data de 31.12.2019, sa nu fie in dificultate
 • Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, alti profesionisti care desfasoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege, PFA si ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in Anexa nr. 1 (coduri CAEN eligibile)
 • PFA/CMI daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat in baza OUG 43/2020

Nu sunt eligibile IMM / PFA care au aplicat la Microgranturi sesiunea 1.

Conditii de eligibilitate cumulative:

 • au desfasurat activitate operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020
 • au obtinut o cifra de afaceri de cel putin 5.000 euro la 31.12.2020, cu exceptia beneficiarilor PFA/ONG/CMI
 • isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant
 • cod CAEN autorizat la data aplicarii

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari
 • datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate
 • cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat
 • cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta
 • cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2
 • cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente
 • cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii
 • cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Cheltuieli neligibile:

 • cheltuieli cu salariile
 • cheltuieli cu achizitiile second-hand
 • achzitiile in leasing

Valoare grant suma forfetara: 2.000 euro

Cofinantare: ZERO

Implementare: 3 luni

Proiectul se depune cu semnatura electronica.


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722.496.967
Mihaela Mihailescu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0772.295.840
Miruna Avram This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0728..55.007

More in this category: « HoReCa Agro IMM Invest România »

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau