Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Noutăți lansări octombrie / noiembrie 2022

Schemă morărit, ulei, lapte, nutreț

Newsletter 21.11.2022 Schema morarit

Ajutor de stat maxim: 500.000 €

Dată maximă depunere proiecte: 09 decembrie 2022

Beneficiari eligibili:

 • IMM și întreprinderi mari
 • PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale

CAEN-uri eligibile:

 • CAEN 1061 Fabricarea produselor de morărit
  - buget: 114 mil €, grant pentru obținere făină
  - buget: 10 mil €, grant pentru obținere mălai

 • CAEN 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  - buget: 42,73 mil €, grant pentru obținere ulei comestibil de floarea soarelui

 • CAEN 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  - buget 13,27 mil €, grant pentru fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

 • CAEN 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  - buget 20 mil €, grant pentru fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, în vederea obținerii de furaje combinate

 Condiții de eligibilitate cumulative:

 • să constituie stocuri necesare procesării:
  - stocuri de grâu în perioada 15 august 2022 - 1 noiembrie 2022 inclusiv (maxim 14.280 tone)
  - stocuri de porumb în perioada 1 septembrie 2022 - 1 noiembrie 2022 inclusiv (maxim 14.280 tone)
  - stocuri de floarea-soarelui în perioada 15 august 2022 -1 noiembrie 2022 inclusiv (9.615 tone)
  - stocuri de lapte crud materie primă în perioada 15 august 2022 - 1 noiembrie 2022 inclusiv (10.000 tone)
  - stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță, în perioada 15 august 2022 - 1 noiembrie 2022 inclusiv (maxim 15.600 tone)
 • să dețină autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizație sanitar - veterinară / certificat de înregistrare emisă / emis de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operațională de măciniș / procesare a unității
 • să prezinte un raport lunar de producție din anul 2022
 • să dețină certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator, cu mențiunea codului/codurilor CAEN eligibile
 • să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor și emise în perioadele prevăzute la lit. b), cu menționarea cantității
 • să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, la data depunerii solicitării pentru ajutor

Vânzarea stocurilor de materie primă constituite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență de către beneficiarii care au încasat grantul financiar acordat conform schemei de ajutor de stat este interzisă !!!


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.967
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0733.000.034
Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.968
Cristina Neagu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0737.675.745

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau