Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Noutăți lansări 2023

Finanțări Sectorul Cultural

piano

Finanțări pentru Sectorul Cultural Independent

Beneficiari:

 • IMM-uri
 • organizații neguvernamentale care au desfășurat activități în ultimii 2 ani în unul dintre următoarele domenii culturale: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual, educație culturală

Perioada estimativă de depunere: an 2023 - se asteapta ordinul de Ministru pentru publicarea procedurii de implementare

Buget: 140 mil. lei (6.000 beneficiari)

Finanțare nerambursabilă: maxim 200.000 euro (* ajutor de minimis)

Grant nerambursabil: 20% din diferența cifrei de afaceri 2020 vs 2019 (plată în 2 tranșe)

Perioadă de implementare: 6 luni (maxim 30.06.2023)

NU se aplică criteriul „primul venit-primul servit”


Condiții de eligibilitate pentru societate:

 • solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central
 • nu este în insolvență la momentul înscrierii
 • a depus bilanțul contabil pe 2019, 2020 și 2021
 • codurile CAEN pentru care solicită grantul sunt autorizate în 2019 și 2020
 • va menține activitatea pentru care a obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți
 • diferența dintre veniturile/cifra de afaceri din 2020 și cele din 2019 trebuie certificată și asumată de către un expert contabil sau de către un auditor financiar
  * raportul de expertiză contabilă trebuie semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit trebuie semnat electronic de auditorul financiar

Cheltuieli eligbile:

 • obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central - vor fi achitate cu prioritate
 • obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni
 • orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului
 • TVA daca aceasta nu se poate recupera

Lista codurilor CAEN eligibile:

1820 - Reproducerea înregistrărilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg)
* baza de calcul limitată exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferența dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 și cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg)
* baza de calcul limitată exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferența dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 și cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice)
* baza de calcul limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice, reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020
5811 - Activități de editare a cărților
5911- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 - Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 - Proiecția de filme cinematografice
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
7420 - Activități fotografice
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice)
* baza de calcul limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice, reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 - Activități de creație artistică
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 - Activități ale muzeelor
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.967
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0733.000.034
Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.968
Cristina Neagu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0737.675.745

Related items

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau

SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR

DETALII

SOLUTIONAREA ONLINE A LITIGIILOR

DETALII